tirsdag 26. august 2014

Tilbud om note- og gehørtrening

Tider:
Aspiranter: Mandager kl.16:10-16:55
Barneorkester: Mandager kl. 17:00-17:45

Oppstart og timeplan:
Fra 8. september, annenhver uke til og med 1. desember.
Timeplan for våren 2015 blir annonsert nærmere. 

Sted: Korsvoll skole – rom 13 i 2.etg.

Pris for 15 ganger er 1.500,- og beløpet blir fakturert av Nordberg Strykeorkester.
PÅMELDING INNEN FREDAG 05. SEPTEMBER TIL victoria@studiomusica.no.
Dette dekker undervisning for hele året. 

Alle som er med i Nordberg strykeorkester får mulighet til å lære notelesing og utvikle gehøret, i tillegg til spilletimer og orkester. Undervisningen foregår i forkant av orkesterøvelsene. Lærer er Victoria Jakhelln, som bor her i området og jobber på Norges Musikkhøgskole.

Instrumentlærerne bruker tid på å hjelpe hver enkelt elev å utvikle seg, men det er begrenset hva de har mulighet til å rekke i tillegg til instrumentalopplæringen. Derfor tilbyr vi også elevene  gruppeundervisning i note- og gehørtrening.

Når vi er små lærer vi å snakke, men vi trenger likevel norskundervisning for å lære å lese, skrive og forstå språket vårt bedre. Slik er det også med musikk. Du lærer å spille et instrument, og får det til å klinge fint, men trenger også å lære note- og gehørtrening for å mestre instrumentet og spillingen så godt som mulig, få grunnleggende musikkunnskaper og lettere forstå dirigentens instruksjon, samt å bli en bedre musiker, både når du spiller alene og i samspill.

Gode note- og gehørkunnskaper gir et godt grunnlag for effektiv øving, du lærer mer om musikken og det blir morsommere å spille! Når du spiller et instrument og lærer å bruke gehøret ditt best mulig, får du kunnskaper du har glede av gjennom hele livet! For alle voksne musikkstudenter er gehørtrening  en viktig del av utdanningen.

I note- og gehørtrening kommer elevene til å jobbe med skala, intervaller, melodi, rytmer, akkorder, musikkuttrykk, bli kjent med ulike stykker og lære litt om hvordan musikken er bygd opp. Det blir praktiske øvelser med sang og rytme (klappe, banke, trampe etc.), egenferdighet, samspill, lytting og mye moro!