Meld deg inn!

Vi har fått ny nettside! Klikk inn på www.nordbergstrykeorkester.no for innmeldingsskjema.

Hvis du er interessert i å begynne å spille hos oss, enten du er nybegynnere eller allerede har spilt noen år, så er det bare å fylle ut innmeldingsskjema nede! Da finner vi en lærer til deg om du ønsker det, eller/og invitere deg til å være med i en av våre samspills grupper og orkestre.

Det er nødvendig med påmelding for at vi kan formidle kontakt mellom lærerne og elevene. Det er først når en elev har avtalt timer med læreren, og eventuelt medlemskap i et av orkestrene, at det er en forpliktelse til å betale.


Nordberg Strykeorkester opererer med tre medlemskatogorier. 

Kategori nr. 1: Nybegynnere
Nybegynnere betaler 2.800,- to ganger i året, for tilsammens 30 timer som er 20 minutter lang. Det er også mulig for nybegynnere å få 30 minutters timer fra starten, da betaler de 4.000,- to ganger i året og er egentlig med i kategori nr. 2. 

Kategori nr. 2: Spilletimer samt orkester
Når elevene er klare for å spille sammen i et orkester, flytter de opp et medlemskategori. For 4.000,- to ganger i året, får elevene 30 timer som er 30 minutter lang og tilbud om å være med i et av orkestrene. 

Kategori nr. 3: Bare orkester
Noen av Nordberg Strykeorkesters medlemmer har timer utenfor NSO men er med på en av orkestrene. Dette koster 1.400,-  to ganger i året.

Søskenrabatt

Strykeorkestrene gir 25% søskenrabatt på kontingenten for medlem nr 2, 3 osv fra samme familie. Eldste medlem betaler full pris. Dette gjelder fom vårsemesteret 2018. Rabatten gjelder også instrumentleie. Det gis vanligvis også søskenrabatt på seminarer, men denne varierer fra gang til gang.

Det er opp til lærerne å bestemme om det passer best for elevene å ha timene alene eller i små grupper, med den forutsetningen at samlet undervisnings tid tilsvarer samlet tid betalt av foreldrene. (For eksempel, hvis to nybegynnere deler en time, skal den timen varer i 40 minutter.) Hvis en elev får en lengre time enn 30 minutter, må de ekstra minutter avtales, faktureres, og betales direkte mellom læreren og foreldre.

Medlemmer begynner i orkester etter 1 års undervisning. Elever som allerede går hos oss men ikke i orkester må begynne i orkesteret senest om et semester. Medlemmer kan ta maksimum et års permisjon.

Kansje er du interessert i å være en beskytter av Nordberg Strykeorkester? Alle som er interessert i orkestersaken og vil arbeide for dette innen rammen av forbundets lover kan bli beskyttere. Du får medlemskap i NSO med stemmerett og selvsagt betaler du ikke kontigent. Vennligst ta kontakt med styret om du er interessert i å være en beskytter, vi trenger ikke innmeldingsskjema fra deg.

Innmeldingsskjema

Last ned og fyll ut innmeldingskjema her: Innmeldingsskjema.

Utmeldingsskjema

Vent litt før du skal melde deg ut! Kansje du kommer til å trives igjen snart! Husk at semesteren uansett er betalt ut. For orkestermedlemmer bør utmelding bare skje ved skoleårets slutt. Om du er sikker på at du vil slutte, kan du fylle ut utmeldingsskjema her: 
Utmeldingsskjema.