Styre/Kontakt

Styret

Det er tre styrer med 7 medlemmer hver som er ansvarlig for Nordberg Strykeorkesters Aspirantorkester, Barneorkester og Ungdomsorkesters drift. De blir valgt av orkesterets medlemmer hvert år. Styret består av en leder, fire styremedlemmer, orkesterets dirigent, og en kasserer.

Styret arbeider frivillig og er avgjørende for Nordberg Strykeorkesterets fremgang. Arbeidet og ansvarer er beskrevet i NSAO, NSBO og NSUOs vedtekter.

Nordberg strykeorkester barneorkester styret består av:
Leder: Anders Aardal
Elise Hafskjold (kasserer)
Kristin Haugstoga
Christine Madsen
Mari Lerseth
Juliet Jopling
Bendik Hofseth
Vara: Anders Moen Hagalisletto
Vara: Øyvin Tjore


Nordberg strykeorkester aspirantorkester styret består av:
Leder: Christine Madsen
Elise Hafskjold (kasserer)
Kristin Haugstoga
Anders Aardahl
Mari Lerseth
Juliet Jopling
Bendik Hofseth
Vara: Anders Moen Hagalisletto
Vara: Øyvin Tjore

Nordberg strykeorkester ungdomsorkester styret består av:
Leder: Elise Hafskjold (også kasserer)
Christine Madsen
Kristin Haugstoga
Anders Aardahl
Mari Lerseth
Juliet Jopling
Bendik Hofseth
Vara: Anders Moen Hagalisletto
Vara: Øyvin Tjore

Kontakt oss

Nordberg Strykeorkester
c/o Anders Aardahl, Hansemyrveien 10, 0880 Oslo
Mobil: 93037897, Epost: anders.aardal@gmail.com

Hvis du er interessert i å begynne å spille hos oss, enten du er nybegynnere eller allerede har spilt noen år, så er det bare å fylle ut innmeldingsskjema ved å klikke her! Da finner vi en lærer til deg om du ønsker det, eller/og invitere deg til å være med i en av våre samspills grupper og orkestre. Marit Raabu er ansvarlig for på- og avmelding og har epostadresse mraabu@vikenfiber.no.

For å melde dere inn på note- og gehørtrening, send en mail Victoria Jakelln ved å klikke her. Nye medlemmer finner en påmeldingsmulighet i innmeldingskjemaet.

NORDBERG STRYKEORKESTER
Organisasjonsnr. 997050878
Kontonr. (DNBNOR) 1503 23 46194

OMK/UNOF
Noen av Nordberg Strykeorkesters lærere har stillinger med Oslo Musikk og Kulturskole (OMK), sånn at OMK i praksis subsiderer NSOs drift. OMK er et fint miljø med store prosjekter vi kan av og til være med på. NSO er medlem i UNOF,  De Unges Orkesterforbund, som er en landsomfattende organisasjon for alle barne- og ungdomsorkestre i Norge. 

FOND
Vårt mål er å bygge opp et fond for å kjøpe instrumenter til utlån og for å kunne gi rabatt på medlemskap for familier som trenger det. Til dette formålet trenger vi sponsorer! Privatpersoner eller småbedrifter som kan bidra må gjerne ta kontakt.

Beskyttere

Vi har en lang og stolt tradisjon på Nordberg for musikundervisning og noen av de som var hovedaktører i dette arbeidet har takket ja til å være beskyttere for Nordberg Strykeorkester. Vi er veldig takknemlige.

Elsa Lilian Gulbrandsen

Født januar 1921, var gift med fløytist, pedagog og professor Ørnulf Gulbrandsen.
Hun begynte å lære fiolin av sin far, men begynte å ta timer i fra 1927 ved Barratt Due Musikkinstitutt. Hun debuterte i 1941 som fiolinist. Hadde masse forskjellige spillejobber under krigen. 1946-1947 reiste hun til Paris med mann for å studere ved konservatoriet. De utenlandske elevene fikk ikke timer ved konservatoriet p.g.a. Frankrikes dårlige økonomi etter andre verdenskrig, men fru Gulbrandsen tok privat timer med Blanche Honeger. 1947 -1952 spilte hun fiolin ”overalt i Oslo området”, på barer, kneiper, orkestre, operaoppsetninger (før Den Norske Opera ble startet) i tillegg til Oslo Filharmonien.
Hun startet å undervise som 16 åring, men regner sin aktiv periode som profesjonell fiolinlærer fra 1952 til 1991, etter at ekteparet Gulbrandsen flyttet til Korsvoll. Hun startet undervisning på Tåsen skole (etter skoletid) i blokkfløyte og fiolin 1952 -1970, initiert av lærer Knisper som var opptatt av å bygge opp musikkundervisningen i tilknytning til skolen. Hun underviste etter hvert også på Korsvoll Skole og Kjelsås Skole. Var ansatt ved Barratt Dues MusikkInstitutt og Bærum Kommunale Musikkskole i 50 % stilling fra 1970 – 1989. Hun bygget opp og drev barneorkestre og samspill i mindre grupper hele sin tid som lærer. Sluttet med privatelever 1991. Har antagelig undervist godt over 200 barn i fiolin, og 300 i blokkfløyte.

Kiersten Torp Steinnes

Født juni 1921, oppvokst på Blindern, gift med universitetslektor Eirik Steinnes. Steinnes begynte å ta timer ved Nils Larsens klaverskole i 1928 og fortsatte helt frem til 1935. I 1936 flyttet familien til Nordberg og hun tok timer hos Fridtjof Backer-Grøndahl i perioden frem til 1941. Fra 1941 til 1956 var hun tilknyttet Rieflings Klaverinstitutt både som elev av Robert Riefling og som pedagog ved hans institutt fra 1943. Mellom 1956 og 1971 hadde hun kun privatelever mens hun passet sin syke mor. I 1971 døde hennes mor og med en gang ble hun bedt om å søke stilling ved både Barratt Due Musikkinstitutt og Østlandske Musikk Konservatorium . Hun takket ja til tilbudet fra Østlandske Musikk Konservatorium 1991 underviste hun ved der i Piano hovedinstrument og bi-instrument. I tillegg hadde hun en stilling ved musikklinjen på Manglerud Videregående skole i samme preiode. I starten av sin karriere spilte hun konserter alene og med sine elever. Torp Steinnes underviser fremdeles voksne elever kan se tilbake på en 70 år lang karriere som pianopedagog. Hun har hatt over 300 elever på piano i sin yrkeskarriere som pianopedagog, mange av dem fra Sogn området. En av hennes nåværende elever startet sin undervisning med Steinnes fra perioden ved Rieflings Klaverinstitutt.Initiativtakere ved oppstart i 2011

Arvid Engegård
Anders Moen Hagalisletto
Juliet Jopling
Mari Lerseth
Ola Moen
Marianne Skui