Øving

ØVING OG DELTAGELSEN I SAMSPILLSGRUPPER
Å lære et strykeinstrument krever helst daglig øving. Lærere gir klare instruks og veiledning hver time, som må følges opp hjemme. Foreldre har en tydelig rolle her som støttespillere, og ved å tilrettelegge for at øving kan skje. 

AVGJØRENDE MED INNSATS HJEMME!
Det er avgjørende at elevene stiller opp forberedt, og med instrument og noter, til hver time. Det er også viktig at når et elev er med på et samspillsprosjekt, er de med fra start til slutt. Hvert barn er viktig, både med tanke på stemmefordelingen, det sosiale miljøet, og logistikken. 

GRUNNREGLER OG TIPS FOR ØVING :)
* For 6-8 år gamle barn:
Minst 15 minutter, 4 ganger i uken
For 9-12 år gamle barn:
Minst 20 minutter, 5 ganger i uken
For 13+ år gamle barn:
Minst 30 minutter, 5 ganger i uken 

* Å gjøre litt hver dag er MYE bedre enn ingenting!

* Få øving til å være en del av den daglige rutinen

* Se over notatene fra læreren før barnet begynner å øve

* Belønn gjerne øving med for eksempel klistremerker for yngre barn, men unngå "etter øving får du gjøre noe gøy" (øving i seg selv er egentlig gøy når eleven er igang!)

* Ha instrument kassa åpen, eller ihvertfal lett tilgjengelig, noter og notestativ klar, sånn at det er lett å komme igang

* Gi ros når barnet har øvd, og ekstra ros når du hører at de har mestret noe. 

* Noe øveteknikker:
Spill sakte
Spill pizzicato
Spill med øynene igjen
Spill det som er vanskelig fem ganger
Flytt fem mynter fra en bunke til en annen når det spilles riktig - når alle er flyttet, går det garantert mye bedre!