tirsdag 8. november 2016

NORDBERG STRYKEORKESTER ER BLITT TRE ORKESTRE!

Den 7. november 2016 var en historisk dag for Nordberg Strykeorkester. Nå at vi er blitt tre orkestre med hver sin dirigent, er vi også formelt blitt tre orkestre overfor myndighetene. 

Referat fra Ekstraordinært årsmøte i Nordberg Strykeorkester. 
Sted: Tekstilrommet på Korsvoll skole
Tid: Mandag 7. november kl. 18.45

Saksliste

1) Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent.

2) Valg av ordstyrer og referent 
Erik Sauar ble valgt til ordstyrer og Ingvil Sørbye ble valgt som referent.

3) Registrering av de fremmøtte
Det var 6 fremmøtte.

4) Forslag om omorganisering
Styret vedtok å dele orkesteret i tre formelt separate orkestre fra og med inneværende høst. Nordberg strykeorkester vil fortsatt være en paraply for de tre orkestrene vi faktisk har, og vil som nå samarbeide om konserter, seminarer og turer etc.. Begrunnelsen for endringen er at vi taper dirigent-støtte pga. den nåværende organiseringen, og at Oslo kommune v/UNOF har anbefalt oss å gjøre det slik. 


Møtet ble hevet