torsdag 20. september 2018

Om forsikring og søskenrabatt

Forsikring
De fleste innboforsikringer dekker skade og tap på instrumenter inntil en viss sum, f. eks 25.000 kr, dette varierer fra selskap til selskap. Det kan være lurt å sjekke forsikringsvilkårene.
Dersom noen skulle ha behov for å forsikre instrumenter spesielt utover dette, kan medlemmer av strykeorkestrene tegne forsikring for egne instrumenter gjennom UNOF som vi er medlem av. Dette koster kr 275 i året for instrumenter med verdi på opptil 50.000 kr. (Deretter kr 275 pr år for hver 25.000 i øket forsikringssum) I denne summen kan det også inngå flere instrumenter pr bruker, da er det totalverdien som regnes med. Om noen ønsker å tegne en slik forsikring er det bare å ta kontakt med kasserer jon.corneliussen@gmail.com.
Alle instrumenter som leies av strykeorkesteret som har verdi på mer enn 20.000 kr er forsikret av orkesteret. For andre instrumenter som leies, går vi utfra at tap og skader kan dekkes av leierens innboforsikring.
Søskenrabatt
Strykeorkestrene gir 25% søskenrabatt på kontingenten for medlem nr 2, 3 osv fra samme familie. Eldste medlem betaler full pris. Dette gjelder fom vårsemesteret 2018. Rabatten gjelder også instrumentleie. Det gis vanligvis også søskenrabatt på seminarer, men denne varierer fra gang til gang.